Изисквания при първоначално постъпване на децата и при подновяване на посещенията:

ДГ

НЕОБХОДИМИ-ЛАБОРАТОРНИ-ТЕСТОВЕ-ПРИ-ПОСТЪПВАНЕ-В-ДЕТСКА-ЯСЛА-И-ДЕТСКА-ГРАДИНА

x