ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за родителите на деца от първа група 17-3-2021

Първа-група-Учител-с-положителен-тест-5-3-2021

Заповед-отсъствия

Декларация за липса на контакт със заразно болни

Действия, които се предприемат веднага  при съобщен случай на ученик/дете с covid-19

Изисквания при постъпване на новоприети деца или при подновяване на посещенията

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ: 

 

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация (1)

Мерки за организиране на дейността на детските градини

x