За нас

ДГ №191 е уютна и комфортна детска градина,  изцяло съобразена с потребностите и физическото развитие на децата от 1 – 7 години. Обширен двор с подсигурени площадки за всяка група, обезопасени с гумирана настилка, на които примамват люлки, пързалки, къщички, катерушки. Многото зеленина и цветя създават настроение и желание за игра.

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four
feature_img_videos

В детската градина, по европейски проект “Стакато”,  има изградена система за  захранване  сградите със зелена енергия  –  подгряване на гореща вода от слънцето.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява чрез разнообразяване на формите на взаимодействие „дете-възрастен“ – „детска група-среда“,при обединяване усилията на семейството с детската градина за създаване на благоприятен психологически климат и стимулиране на детето.

Animation top left
Animation left buttom
center top
right buttom

Животът в детската градина е наситен с радостни събития. Създадени са традиции за честване на различни празници.
Но най – важното е че всичко се прави с много любов и търпение от добри учители и помощен персонал. Водени от желанието да възпитаваме позитивни и добронамерени характери, да покажем на децата истински важните неща в живота, в  градината работим по проект, наречен  „ Доброландия“. Това е една чудна страна на обичта и приятелството, в която има много свободна воля, но и правила.

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four

Need a Teacher

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

Junior Teacher

Dan Bergeron

Mathematics

Instructor

Roshan Bhula

English Literature

Senior Teacher

Jessica Hamel

General Knowledge

Animation One
Animation two
Animation Three
Animation Four
Animation Five
x