Уведомяваме Ви, че в случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на територията на Република България децата приети за учебната 2021/2022 г. в яслена и първи групи следва в рамките на 10 дни от датата на отмяна  на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.

Новоприетите, но непостъпили деца на територията на детската градина е необходимо да постъпят в описания срок. На дете, което не постъпи в рамките на 10-дневния срок мястото ще бъде обявено за свободно.

 

No Comments

x