Уважаеми родители на децата от трета група, днес, 15.01.2022г. съм уведомена за дете с положителен резултат за Ковид-19, което ще следва разписанията на здравните власти през 10-дневната си карантина.
При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 10 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.
*Групата се карантинира за 7 дни, считано от датата на последния ден, в който детето е било на градина, т.е 14.01.2022г.* Ако няма друго, указано в Предписанието или случай, продължаващ карантината, трябва отново да се съберем на 21.01.2022г.
съгласно ч *л. 13. (изм. – Заповед № РД-01-20 от 14.01.2022 г.) на З А П О В Е Д № РД-01-610 от 22.10.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г., Заповед № РД-01-13 от 11.01.2022 г. и Заповед № РД-01-20 от 14.01.2022г.*
„Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4, подлежат на 7-дневна карантина, считано от последния контакт с потвърдения случай, като се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец съгласно Приложение № 5 на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице.“
По реда, предписан от здравните власти, в СРЗИ подавам списък на контактни деца и служители. Списъкът на децата съдържа тези, които са били на градина на 13.01.2022г.
От началото на седмицата предстои да получим и официалното предписание на СРЗИ, което ще публикувам, когато го получим. Имайте предвид, че при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други ) трябва да се свържете по телефона с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване, в което се намирате, или, ако не попадате в горните две категории – с регионалната здравна инспекция по местонахождение, откъдето ще получите указания според индивидуалния Ви случай.
На родителите на контактни деца, по моя информация, се полага болничен лист. За целта, уведомете своевременно личните си лекари за карантиниране на групата. Болничният се издава накрая на периода на карантина.
При получена допълнителна информация – ще пиша.
Пожелавам на Яна да премине изпитанието леко! (heart) Ние всички й изпращаме прегръдки!
И скоро, всички да сме отново заедно с любимите ни малчугани.
Слава Василева – директор ДГ 191

No Comments

x