Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването   от понеделник, 5 април, детските градини и яслите  възобновяват работата си.

Поради много отсъстващ персонал, се налага реорганизация на работата.

От 05.04.2021г. ДГ 191 ще отвори една яслена група. Децата от II ясла ще бъдат приемани в занималнята на първа яслена група от м.с. Румяна Димитрова и Весела Димитрова.

Уважаеми родители,

за тези деца, които ще подновят посещенията си, носете декларации, че не са били в контакт със заразно болни. В секцията за родители, раздел бланки има декларация по образец .

Тези семейства, в които има по-големи братчета и сестричета-ученици, и желаят по-малкото дете да отсъства по време на ваканцията, могат да подадат заявление за отсъствие по време на ваканция, за да бъдат отсъствията извинени служебно.

No Comments

x