Възобновяват работата си от 5-04-2021

Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването   от понеделник, 5 април, детските градини и яслите  възобновяват работата си. Поради много отсъстващ персонал, се налага реорганизация на работата. От 05.04.2021г. ДГ 191 ще отвори една яслена група. Децата от II ясла ще бъдат

Анкета

Във връзка с оптималната организацията на работа и зареждане с продукти за храна в предстоящите работни дни между празничните, 05 и 07  май 2021, моля да отбележите дали Вашето дете ще посещава ДГ 191. https://forms.gle/fBSbDZhXfi6B2Qas6 Анкета за проучване нагласите на

Плод и мляко

ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЖНО-ЗА-ПРОГРАМИТЕ-ПЛОД-И-МЛЯКО (1)

Плащане на такси при извънредно положение

Докато  градините са в статут на извънредно положение, плащането на такси става единствено по електронен път rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТАКСИТЕ

x